ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРО- ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.3(90).08

Ключові слова:

консалтинг, консалтингова діяльність, управлінське консультування, заклади вищої освіти, управління, менеджери освіти.

Анотація

У статті розкриваються питання проєктування консалтингової діяльності в закладах вищої освіти та описуються особливості надання консалтингових послуг в умовах євроінтеграційних прагнень України. Акцентується увага на умовах невизначеності нашої держави, які сьогодні рухають економіку, науку, культуру, освіту, промисловість та зумовлюють розвиток освітнього консалтингу. Підкреслюється стрімке зростання консультаційних послуг, що зумовлює розвиток консалтингової діяльності, яка передує значним втратам спричиненими через допущення помилок керівниками при управлінській діяльності тощо. У статті наголошується на важливості управлінського консультування в сучасній освітній діяльності менеджера закладу вищої освіти, особливо в умовах глобальних викликів, таких як інтернаціоналізація, мобільність, демократизація, диверсифікація тощо. Умови невизначеності, в яких перебуває наша країна, та їх наслідки є яскравим прикладом важливості євроінтеграційної практики проєктування консалтингової діяльності в закладах вищої освіти.

Посилання

Бусел В. Т. (2001). Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 1440 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989

Капильцова В. В., Курган Т. Г. (2010). Стан, проблеми та тенденції розвитку консалтингу в Україні. Вісник Запорізького національного університету № 4(8). С. 189–193.

Мочерний С. В. (2000). Економічна енциклопедія: у 3-х т. Гол. редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, Т. 1. 864 с.

Рябова З. В. (2022). Консалтинг у закладах освіти в умовах невизначеності. Адаптивне управління: теорія і практика: електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка». Випуск 13(25).file:///C:/Users/user/Downloads/500-Article%20Text-1051-1-10-20230127.pdf

Хоменко В. В. (2020). Консалтингові послуги в освіті. Теорія і методика управління освітою. URL:http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/25/part_1/30.pdf

Що таке консалтинг і для чого він освітянам? URL: http://prosvitcenter.org/dlya-chogo-consultyngosvityanam

Yelnykova and Z Ryabova Adaptive technologies for training of specialists (2021). IOP Conf. Ser. : Mater. Sci. Eng. 1031 012125 Retrieved from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012125/pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ