Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Віктор АНДРУЩЕНКО, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7997-5913

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Катеринa ГОНЧАРЕНКО, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1162-9464

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Валентина БОБРИЦЬКА, доктор педагогічних  наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1742-0103

Наталія ДЕМ’ЯНЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5932-2862 

Любов ДРОТЯНКО, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного авіаційного університету
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7041-5787

Наталія КОЧУБЕЙ, доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3668-7193

Владислава ЛЮБАРЕЦЬ, доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8238-1289

Олена МАТВІЄНКО, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5746-4864

Наталія МОЗГОВА, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9464-9852

Мар’я НЕСТЕРОВА, доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, академічний куратор кафедри Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій», директор Європейського центру досконалості «Європейські студії соціальних інновацій в освіті»
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6703-7797

Володимир СЕРГІЄНКО, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5964-8114

Віолета СКИРТАЧ, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9726-8553

Світлана СТОРОЖУК, доктор філософських наук, професор кафедри української філософії та культури, філософського факультету Національного університету імені Тараса Шевченка

Діана СПУЛБЕР, доктор філософії, професор Університету Генуї (Італія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7395-986X

Наталя ТИТОВА, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9415-4427

Олена ЯЦЕНКО, кандидат філософських наук, доцент, запрошений дослідник Інституту інженерії, орієнтованої на людину, Школа інжинірінгу та інформатики Бернського університету (Швейцарія)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0584-933Х

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Віль БАКІРОВ, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, радник ректора Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Галина БЕРЕГОВА, доктор філософських наук, професор, професор кафедри журналістики та філології Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2418-7178

Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, радник ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир ЄВТУХ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціально-економічних наук Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-2746-2283

Ірина ЄРШОВА-БАБЕНКО, доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2365-5080

Наталія РІДЕЙ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти дорослих Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Григорій ТОРБІН, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3088-1614