Головна

Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» – це рецензоване фахове видання, в якому публікуються статті вчених України та зарубіжних країн, присвячені актуальним питанням філософії, філософії освіти, історії освіти, сучасного стану та новітнім технологіям освіти в Україні.

Засновано у 2001 році.

Засновники: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23982-13822З від 14 червня 2019 р.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 2078-1016.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): відповідно до Наказу МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Спеціальності: «033 – Філософія», «011 – Освітні, педагогічні науки».

Мови видання: українська, англійська.

Видання призначене для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, слухачів, студентів, педагогів закладів вищої освіти, інших практичних працівників та всіх, хто цікавиться сучасним станом, історією та перспективами розвитку вищої освіти в Україні.