ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ: СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).02

Ключові слова:

університет, академічна спільнота, глобалізація, освіта, освітнє середовище, інтелектуал, експерт, мультикультурні орієнтири, філософський дискурс

Анотація

Наша стаття має на меті розкрити специфіку функціонування університету в контексті глобалізаційних процесів. Головним акцентом, що виноситься на розгляд, є аналіз тих суперечливих явищ, що привнесла в освітній процес глобалізація. Насамперед ми робимо спробу окреслити межі небезпеки для академічного середовища, що полягає в потенціюванні втрати університетом статусу осередку: такого, що формує традицію, зберігає культурні цінності та транслює високий рівень знання. Беззаперечним є той факт, що глобалізаційні процеси не оминули жодну зі сфер, у межах яких функціонує людина. Це і культура, і економіка, і освіта тощо. Та якщо спершу, поглинаючи поле освіти, глобалізація мала більш стихійний характер, то нині ми бачимо яким чином у межах освіти її переводять у розряд стратегії. Формуються й інтенсифікуються в освітній процес такі явища, як: «академічна мобільність», «забезпечення якості», «стандарти», «автономія університету» та багато чого іншого. Відповідно, ці й інші глобалізаційні маркери мають як позитивний характер, так і власну тіньову сторону. Однак за всім цим глобалізаційним мейнстрімом у намаганні пристосуватися під швидкозмінюваність світу університетська освіта поступово втрачає головні свої функції та руйнує місію. Так, будучи покликаною зберігати традицію та вшановувати знання, вона все більше тяжіє до інноваційності, подекуди необґрунтованої та не вивіреної. Це, у свою чергу, спричиняє нівелювання наукового досвіду, що формувався якщо не століттями, то десятиліттями кропіткої роботи впливових інтелектуалів. Щодо останніх, то функція інтелектуала теж набуває видозміненої форми, адже її поступово починає витісняти сумнівна постать всюдисущого «експерта». Отже, керуючись траєкторією філософського дискурсу, ми спробуємо розглянути низку глобалізаційних змін, які зачіпають освітній простір. Та на основі цього вивести неупереджену оцінку суперечливості процесу трансформації.

Посилання

Гіденс, Е. (2004). Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е. Гіденс. Київ : Альтерпрес. 100 с.

Гончаренко, К. (2020). Коли гуманітарій плакав або Криза гуманітарної освіти в Україні: симптоми і шляхи лікування. Філософія освіти. Вип. 26. Київ : Ун-т. ім. Тараса Шевченка. С. 142–161.

Пелікан, Я. (2008). Ідея університету. Переосмислення [Текст] / Ярослав Пелікан. Київ : Дух і літера. 360 с.

Феномен університету в контексті «суспільства знань». (2014). / В.П. Андрущенко, І.М. Предборська, Є.А. Пінчук, І.В. Степаненко та ін. Київ : НАПН України, 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ