САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).02

Ключові слова:

самоорганізація, освітнє середовище, синергетика, форма та зміст, парадигма світосприйняття, особистісний розвиток, ефективність і якість освіти.

Анотація

У статті висвітлюється питання сучасного розуміння самоорганізації освітнього середовища як показника ефективності освіти. Зроблено висновок, що ефективність освіти безпосередньо залежить від функціонування збалансованого освітнього середовища, яке буде ґрунтуватися на самоорганізації. Самоорганізація освітнього середовища допоможе в усвідомленні кожного учасника освітнього процесу потреби удосконалення особистісних якостей, а також у реалізації прагнення розвитку та здобуття нових компетентностей у період швидких змін та непересічних викликів.

Посилання

Бех, В.П., Крохмаль, Н.В., & Нестеренко, Г.О. (2010). Саморегуляція соціального організму країни : монографія. Київ : НПУ імені

М.П. Драгоманова. 652 с.

Бондаренко, Н. (2023). Освітнє середовище: єдність форми та змісту. Вища освіта України. № 48. С. 40–49.

Братко, М.В. (2016). Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. № 7 (3). С. 9–16.

Ганаба, С. (2021). Самоорганізація як компетентність: поворот до особистісно-орієнтованої освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки» / гол. ред. О. В. Діденко. № 1(24). Хмельницький : НАДПСУ. 456 с.

Гончаренко, О. (2017). Питання верховенства права та саморегулювання господарської діяльності. Право і суспільство. № 4-1. С. 70–75.

Горбунова, Л.С., Дебик, М.А., Зінченко, В.В., Сікорська, І.М., Степаненко, І.В., & Шипко, О.М. (2018). Культурно-гуманістичні стратегії розвитку університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій : монографія. Київ : ІВОНАПН України. 226 с.

Гоцалюк, А.А. (2018) Інтерес як фактор самоорганізації культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. № 3. С. 16–20.

Гоцалюк, А.А. (2018). Самоорганізація культури: сучасна парадигма. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук.

зб. Вип. 25 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Ю.П. Богуцький, С. В. Виткалов, Волков С. М. та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ. С. 181–186.

Гоцалюк, А.А. (2018). Роль саморегулювання у формуванні інноваційної культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. № 2. С. 16–20.

Зязюн, Л.І. (2008). Теоретичні засади розвитку та саморозвитку особистості в освітній системі Франції : автореф. дис… д-ра пед. наук. Київ. 30 с.

Короткевич, К. (2020). Поняття самоорганізації навчання у контексті самоорганізації професійної підготовки майбутніх викладачів хореографічних дисциплін. Молодь і ринок. № 3–4. С. 162–168.

Лобода, О.Є. (2021). Феномен «Освітнє середовище» з позицій сучасних підходів його осмислення. Педагогіка формування твор-

чої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 77 (2). С. 19–22.

Мирончук, Н.М. (2018). Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності. Проблеми освіти : зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». Вип. 88 (ч. 2). С. 65–74.

Петренко, О.Б. (2018). Дефініція і сутнісне наповнення поняття «освітнє середовище» у контексті сучасної освітньої парадигми. Інноватика у вихованні. Вип. 7(2). С. 6–16.

Самчук, З. (2023). Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності? Філософія освіти. Philosophy of Education. 28(2), 171–196. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-10.

Туленков, М. (2007). Сутність і співвідношення понять „організація”, «самоорганізація» і «управління». Політичний менеджмент. № 1. С. 24–35.

Bertalanffy, L. (1968). General System Theory. New York : George Braziller. 237 p.

Haken, H. (1978). Synergetics. Berlin : Springer. 325 р.

Jantsch, E. (1980). The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implication of the Emerging Paradigm of Evolution. Oxford : Pergamon Press. 343 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ