СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).16

Ключові слова:

спілкування, державна мова, «спілкування державною мовою», спілкування медичних сестер, компетентнісна освіта, загальні компетентності, здобувачі освіти медичного коледжу.

Анотація

У статті розглянуто концептуальні підходи до витлумачення категорій «спілкування», «спілкування державною мовою» в сучасній освіті. Визначено пріоритетність означеної проблеми з огляду на специфіку медичної галузі з урахуванням вимог сьогодення та потреб пацієнтів. Здійснено аналіз наукових поглядів з означеного поняття, з’ясовано його специфіку в контексті медичної освіти. На основі теоретичних досліджень авторами виокремлено поняття «медсестринське спілкування». Проаналізовано рівень сформованості компетентності спілкування здобувачів фахової передвищої освіти, її динаміку протягом усього періоду навчання та умови розвитку. Доведено, що залучення майбутніх фахівців до активної професійної комунікації є результативним засобом підвищення рівня сформованості досліджуваної компетентності.

Посилання

Алексєєва, О.Р., & Курліщук, І.І. (2020). Формування навичок ефективного спілкування першокласників засобами дидактичної гри

в умовах нової української школи. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.1

Бацевич, Ф.С. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ : ВЦ «Академія».

Ганич, Д.І., & Олійник, І.С. (1985). Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища школа.

Гуменна, І.Р. (2020). Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів. Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота», № 29, с. 42–45.

Дегтярьова, Г.С., & Руденко, Л.А. (2010). Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. Київ : Педагогічна думка.

Кінаш, І.О. (2020) Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки. Медична освіта, № 3, с. 84–88.

Конституція України. (2017). Київ : Право.

Лісовий, М. І. (2006) Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах (дис. … канд. пед. наук). Вінниця, Україна.

Про освіту : Закон України № 1556-VII. (2018). Вилучено з http://www.osvita.org.ua

Рогач, І.М., Шніцер, Р.І., Качала, Л.О., & Погоріляк, Р.Ю. (2010). Етика спілкування як складова частина менеджменту в системі охорони здоров’я. Ужгород : Ужгородський національний університет.

Чорнобай, О.Л. (2015). Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки, № 824, с. 347–356.

Ярощук, І.Д. (2012). До питання про визначення понять «спілкування», «комунікація» та їхнє співвідношення. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. Розділ І. Актуальні проблеми соціальних комунікацій, № 1, с. 49–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ