ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ З ТОЧКИ ЗОРУ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ І ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ (ЕКОЛОГО- ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).20

Ключові слова:

екологічна освіта, педагогічна освіта, ноосферне виховання, ноосферогенез, світоглядний потенціал особистості, інтелектуальний розвиток, духовність.

Анотація

У статті розглянуто наукову картину світу з точки зору квантової теорії, зокрема загальної теорії систем, що дозволяє по-новому тлумачити поняття здоров’я, етики, моралі, духовності. Світогляд відображає ступінь нашої адекватності навколишній дійсності, її екологічній оцінці стану власного та суспільного здоров’я як елементів природи, а неадекватне світобачення призводить до зниження морально-етичного потенціалу, зникнення понять честі, совісті, відповідальності, послаблення впливу освіти, науки, культури, здорового (природоузгодженого) способу життя. Вказується на доцільність трансформації системи виховання, освіти, мислення людей, особливо молоді, на випередження та передбачення майбутнього; підтверджено значення екологічної освіти, ноосферного виховання задля свідомого виконання Законів Природи, положень Педагогічної Конституції Європи, Кодексу нової цивілізації, де усвідомлення екології душі, внутрішнього світу людини, духовної сфери загалом веде до гармонійного, екобезпечного, природовідповідного існування й розвитку.

Посилання

Борейко, В.Є. (2005). Вступ до природоохоронної естетики. 4-те вид., доп. Серія «Охорона дикої прироли». Київ : Київський еколого-культурний центр, вип. 44. 104 с.

Бугайов, О.П., Рудько, Г.І., Білявський, Г.О., & Яцишин, О.В. (2018). Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект : у 2 т. Київ – Чернівці : Букрек. Т. 1. 544 с.; Т. 2. 448 с.

Бугайов, О.П. (2020). Кодекс нової цивілізації: основи екологічної безпеки. Київ : Видавництво «СПД Павленко». 623 с.

Бугайов, О.П., Дудар, Т.В., & Саєнко, Т.В. (2023). Екологічний простір здоровʼя: усвідомлене програмування. Вища освіта України : теор. та наук. – метод. часопис, № 3 (90), с. 36-42.

Ґенон, Р. (2020). Криза сучасного світу. Київ : Пломінь. 212 с.

Саєнко, Т.В., & Дудар Т.В. (2023). Екологічна (природовідповідна) етика Г.С. Сковороди. Вища освіта України : теор. та наук. – метод. часопис, № 2 (89), с. 94-101.

Саєнко, Т.В. (2020). Енергоінформаційний потенціал особистості у контексті ноосферогенезу. Вища освіта України : теор. та наук. – метод. часопис, № 3(78), с. 33–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ