ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.2(89).10

Ключові слова:

вища освіта, дистанційне навчання, іноземні мови, методи, технології, онлайн-ресурси, цифровізація, професійне спрямування.

Анотація

ний стан вищої освіти й виклики, що постали перед нею під час переходу до дистанційного формату в умовах пандемії і військового часу. Проаналізовані сучасні наукові дослідження щодо роботи навчальних закладів у дистанційних умовах, а також необхідності діджиталізації освітнього процесу. Основна увага зосереджена на питаннях викладання іноземної мови в університетах у такому форматі з урахуванням зазначених проблем, проаналізовані онлайн-технології та ресурси, які можуть допомогти викладачам отримувати кращі результати під час дистанційного викладання і впливати на мотивацію здобувачів під час вивчення іноземної мови професійного спрямування. У цьому руслі розглянуті можливості використання з навчальною метою професійних вебсайтів і міжнародної патентної класифікації, яка пов’язує теоретичну роботу в аудиторії з практичним використанням в індустрії або бізнесі. Також окреслені позитивні й негативні моменти використання під час занять звичайних чатів і деякі можливості застосування ChatGPT.

Посилання

Лузік, Е., Демченко, Н., Проскурка, Н. (2020). Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, № 17. https://jrnl.nau.edu. ua/index.php/VisnikPP/article/view/15022/21667.

Бєлова, В. (2023). Дистанційне навчання в закладах вищої освіти країн Європейського Союзу. Академічні візії, № 18. http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.7875061.

Кравченко, О. (2020). Організаційно- змістові засади дистанційного навчання у ЗВО України в умовах карантинних обмежень. International Scientific Journal of Universities and Leadership, № 1(9). DOI: 10.31874/2520-6702- 2020-9-1-118-135.

Єрмакова, С., Іванова, О., Буренко, М. (2023). Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття. Академічні візії, № 16. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7664976.

Сисоєва, С. (2021). Цифровізація освіти: педагогічні пріоритети. Освіта і суспільство, № 10–11. С. 8–9. https://naps.gov.ua/ua/press/ about_us/2545/.

Арєшонков, В. (2020). Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник НАПН України, № 2(2). https://doi.org/10.37472/2707- 305X-2020-2-2-13-2.

Форостюк, І. (2023, February 21–24). Ставлення українськоі молоді до вивчення іноземних мов у реальності сьогодення: Conference presentation abstract. The 7-th International scientific and practical conference “Application of knowledge for the development of science”, Stockholm, Sweden. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.7.

Карпенко, М. (2021, Вересень 6). Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес як один із ключових напрямів розвитку сучасної освіти. Національний інститут стратегічних досліджень. https://niss.gov.ua/ doslidzhennya/sotsialna-polityka/intehratsiyainformatsiyno- komunikatsiynykh-tekhnolohiy-u.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ