ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.2(89).13

Ключові слова:

дистанційні технології, дистанційне навчання, освітня система, освітня платформа, дистанційна освіта, проєктні технології, здобувач освіти, дистанційні технології.

Анотація

статті розглядаються деякі теоретичні та практичні аспекти, що стосуються застосування дистанційних технологій та проєктних технологій зокрема, розглянута актуальність дистанційної освіти, проаналізовані основні проблеми та підходи щодо їх вирішення, а також перспективи дистанційної форми навчання. Здійснено експлікацію термінологічного апарату, що пов’язаний з проєктним навчанням. Розглянуто концепцію взаємодії педагога та здобувача освіти в контексті дистанційної освіти. Визначено та проаналізовано переваги та недоліки дистанційного навчання порівняно з традиційною системою надання освітніх послуг. Висвітлено перелік найбільш відомих електронних платформ, які викладачі вищих навчальних закладів можуть використовувати для організації дистанційної роботи зі здобувачами освіти різних профілів. Окреслено перспективи подальших досліджень у сфері реалізації системи дистанційного навчання в рамках роботи сучасних закладів освіти.

Посилання

Биков В.Ю. (2005). Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. Київ : Атіка. 252 с. 2. Вишневський О. (2008). Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. 3-є вид., доопрац. і допов. Київ : Знання. 566 с.

Гарєєва Ф.М., Чурсанова М.В., Савченко Д.В., Дрозденко О.В. (2021). Використання технологій дистанційного навчання для організації освітнього процесу в закладі вищої освіти в період карантину СОVІD-19. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1(37).

Демида Б. (2011). Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 694. С. 98‒107.

Дистанційне навчання у ЗВО: моделі, технології, перспективи: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. 28 квітня 2021 р. (2021). Львів : ФУФБ. 111 с.

Коберник О.М. Діапазон застосування проектної технології в освіті. URL: http://аrchіvе.nbuv. gоv.uа/pоrtаl/sоc_gum/Ptіpо/2о12_17/8.pdf.

Коберник О.М., Бялик О.В. (2009). Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник. Умань : КопіЦентр.

Мартиненко С. (2020). Забезпечення якості університетської освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання. Теорія і методологія неперервної професійної освіти (Серія: педагогічні науки). № 4(65). C. 7–13.

Мирончук Н.М. (2017). Застосування методу проектів у підготовці майбутніх викладачів до самоорганізації в професійній діяльності. Проблеми освіти: збірник наук. праць. Вип. 87. С. 191–196.

Оршанський Л.В. Проектування як важлива умова професійної підготовки. URL: http:// dspаcе.tnpu.еdu.uа/bіtstrеаm/123456789/380/1/ Оrshаnskuj.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ