ПІЗНАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.3(90).03

Ключові слова:

пізнання, самопізнання, комунікація, навчальний процес, педагогічна інтенціональність, структура комунікативних потреб, індивідуальна освітня траєкторія, світова наука, професійна ідентичність, професійна ідентифікація.

Анотація

У статті розглядається співвідношення пізнання та комунікації в освітньому середовищі й навчальному процесі як фактору формування індивідуальної освітньої траєкторії та формування професійної ідентичності тих, хто навчається у закладах вищої освіти. Здійснюється перехід від розгляду співвідношення знання та комунікації у гносеологічному вимірі, коли комунікація виноситься за межі пізнання, до розгляду співвідношення знання та комунікації на інституційному та особистісному рівнях. На інституційному рівні йдеться про роль комунікацій у розвитку наукових досліджень. Розглядається роль педагогічної інтенціональності у формуванні орієнтації на пізнання як мотиватора і детермінанта розвитку професійних якостей особистості, що навчається. Виявляється роль комунікацій в отриманні нового знання та інформації, а також у формуванні зв’язків з науковою та професійною спільнотою. Виокремлюється значення ціннісно-світоглядного та етичного виміру формування професійної особистості для зміцнення її зв’язку із професійним середовищем власної країни. Це є особливо важливим в умовах формування нової комунікативної структури потреб, яка орієнтована на отримання знання та інформації, що відповідають сучасному рівню проблемних областей у сучасній науці.

Посилання

Гнатюк Я. С. (2019). Комунікативний потенціал культурної предикації / Я. С. Гнатюк. Івано-Франківськ : Вид-во «Лілея-НВ». 304 с.

Даниляк Р. П. (2007). Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз : автореф. дис. … кандидата філос. наук. Одес. нац. ун-т. Одеса. 16 с.

Костіна Тетяна. (2017). Проблема об’єктивності людського пізнання. Thesis. Національний авіаційний університет. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49012.

Новіков Д. В. (2018). Соціальне пізнання, діалог, комунікація. Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12503.

Рорті Річард. (2010). Філософія і дзеркало природи (уривок) (пер. В. С. Пазенко). URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Rorty_Richard/Filosofia_i_dzerkalo_pryrody_uryvok/.

Рубанець Олександра. (2021). Мережевий освітній простір. Вища освіта України. № 4. С. 39–46. URL: https://wou.npu.edu.ua/.

Шашкова Л. О., Злочевська М. В. (2011). Діалогічний вимір гуманітарного знання : монографія. Київ : Видавничий дім «Професіонал». 176 с.

Barthes, Roland. La Mort de l’auteur [The Death of the Author]. Retrieved from: https://www.litencyc.com/php/sworks.php?UID=10350&rec=true

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ