СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.3(90).06

Ключові слова:

громади, соціальна інклюзія, соціальні інновації, сталий розвиток, університети.

Анотація

У статті показана роль соціальної інклюзії для сталого розвитку суспільства у співпраці університетів та громад. Проаналізовано методологічні напрацювання попередніх досліджень соціальної згуртованості, міжкультурної комунікації, управління різноманіттям в освітніх спільнотах у контексті розвитку соціальної інклюзії. Показані різні аспекти соціальної інклюзії та її проявлення у суспільному житті та освітніх середовищах. У статті досліджено роль соціальної інклюзії у формуванні та відновленні повоєнного українського суспільства. Розкрито сутність соціальної інклюзії, її тлумачення науково-експертними спільнотами в Україні та світі. Проаналізовано роль міжнародних проєктів, зокрема проєктів Програми Еразмус+, інших програм і проєктів міжнародної технічної допомоги, у сприянні взаємодії університетів і суспільства, посиленні соціальної інклюзії.

Посилання

Блінов О. А., Тімкін І. Ф. Соціальна робота з пораненими військовослужбовцями в військовому госпіталі. Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку: кол. монограф.: у 2 ч. Ч. 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за ред. С. П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 2021. С. 268–281.

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Інклюзія в умовах воєнного часу» (20 жовтня 2022 р.). URL: https://vsei.

vn.ua/index.php/z/1019-vseukrajinska-naukovopraktichna-onlajn-konferentsiya-inklyuziya-vumovakh-voennogo-chasu.

Грек О. Б. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою суспільства. URL: https://naurok.com.ua/inklyuzivna-osvita-yak-model-socialnogoustroyu-suspilstva-271509.html.

Група активної реабілітації. URL: https://gar.org.ua/.

Група впливу. URL: https://www.vplyv.org.ua/

Дизайнерське бюро ORFO Universal Design.URL: https://m.facebook.com/profile.php?id=100026443676281.

Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2022 р.): у 2 ч. Ч. 1. Київ: Університет «Україна», 2021. URL: https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_ vidannya/Inkljuzivne_osvitn_seredovische/zbirnik_ios_2022_1.pdf. 333 с.

Інклюзія осіб з інвалідністю при гуманітарному реагуванні: посібник для органів і закладів, залучених до організації та надання допомоги й послуг населенню при гуманітарному реагуванні / упоряд. І. Виртосу; за ред. О. Іванова. ПРООН. 2022. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-12/Inclusive%20Hum%20resp%20posibnyk.pdf.

Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2022. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28305/1/3.%20Toporivska_Tripak_tezu.pdf. 384 с.

Колупаєва А. (2014). Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Особлива дитина: навчання і виховання. № 2. С. 7–18.

На факультеті СПП вперше відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття». (26.11.2021, Запорізький національний університет). URL: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=55749&lang=ukr&news_code=na-fakultetispp-vpershe-vidbulasya-vseukrayinska-naukovopraktichna-

konferentsiya---spetsialna-osvita-tasotsialna-inklyuziya--vikliki-khkh---stolittya--.

Нестерова М., Атнажева Л., Заможський А. (2023). Соціальні інновації та управління різноманіттям у співпраці університетів та громад. Вища освіта України. № 1. С. 47–53.

Парубець О. М., Садчикова І. В., Кальченко О. М., Тарасенко О. О. (2022). Фінансова інклюзія як інструмент доступності населення до ринку фінансових послуг країн ЄС. Економіка. Фінанси. Право. № 1/1. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.1(1).

Соціальна та освітня інклюзія: історія, сучасність, перспективи розвитку (2021) : кол. монограф.: у 2 ч. Ч. 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за ред. С. П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці : Технодрук, 352 с.

Спільнота EnableMe. URL: https://community.enableme.org/ua/.

Тимків А. О., Сидор Г. В. (2022). Фінансова інклюзія як складова відновлення економіки України. Інклюзія і суспільство. № 1. URL:

https://doi.org/10.32782/inclusion-society-2022-1

Як ООН підтримує Цілі сталого розвитку в Україні. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs.

Building capacity for inclusive teaching: policies and practices to prepare all teachers for diversity and inclusion. OECD Education Working Paper, no., 256. Retrieved from: https://doi.org/10.1787/57fe6a38-en

Commission Implementing Decision – framework of inclusion measures of Erasmus+ and European Solidarity Corps 2021–27. Retrieved from: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/commission-decisionframework-inclusion-2021-27.

Waegh, R. de et al. (2023). Social Inclusion and Resilience. Islands and Resilience. SpringerBriefs on Case Studies of Sustainable Development. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9964-2_2

Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions. Retrieved from: https://eua.

eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf

Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. (2016). Report on the World Social Situation 2016. New York United Nations.

Nesterova, M., & Orzhel, O. (2022). The Case of REDU Project: Aligning Results with Displaced Universities’ Needs and the Future of Ukraine. International Scientific Journal of Universities and Leadership, no. 14. Retrieved from: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-14-42-55

Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA. Retrieved from: http://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_II.pdf.

Rome Ministerial Communiqué. Retrieved from: http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf

The European Pillar of Social Rights in 20 principles. Retrieved from: http://commission.europa.eu/ strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/europeanpillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en#chapter-iii-social-protection-and-inclusion.

The Strength through Diversity: Education for Inclusive Societies. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/strength-through-diversity/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ