РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЯК ОДНІЄЇ З ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.3(90).09

Ключові слова:

емоційний інтелект, професійна діяльність, майбутні вихователі, гнучкі навички (soft skills).

Анотація

У статті представлене дослідження однієї із гнучких навичок, необхідних у житті людини ХХІ століття – емоційного інтелекту (EQ). Послуговуючись сучасними науковими розвідками, авторкою окреслено зміст дефініції «емоційний інтелект» та охарактеризовано основні її компоненти. У статті доведено, що розвиток емоційного інтелекту є надзвичайно важливою навичкою як для реалізації особи в повсякденному житті, так і для становлення її як професіонала. Адже як і інші навички зі спектру soft skills, емоційний інтелект є не лише особистісним інтегральним надбанням, а й здатний «підсилити» низку професійних компетентностей. Саме тому розвитку цієї гнучкої навички потрібно приділяти увагу в підготовці майбутніх педагогів-вихователів. Уміння не лише керувати власними емоціями, а й бути стресостійкими, врівноваженими, відповідальними в різних ситуаціях – це не повний перелік складових EQ, які необхідно розвивати із наймолодшого віку дитини, й завдання це може виконувати вихователь. У статті наведені приклади емпіричних напрацювань розвитку емоційного інтелекту, які можна використовувати в освітньому процесі бакалаврів та магістрів, здобувачів освіти спеціальності «012 Дошкільна освіта», чим сприяти їхньому професійному становленню.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 20.09.2023)

Басюк Н. А. (2022) Емоційний інтелект: становлення та розвиток поняття в зарубіжних дослідженнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Вип. 3 (110). С. 253–266. https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(110).2022.253-266

Ганаба С. (2023). Soft skills епохи «плинної модерності»: як змінюється змістове наповнення освіти. Вища освіта України. № 2. С. 25–31. https://doi.org/10.32782/UDU-VOU.2023.2(89).03

Ґоулман Д. (2018). Емоційний інтелект: чому він може значити більше, ніж IQ? [пер. з англ. С.-Л. Гумецької]. Xарків : Віват. 512 с.

Каньоса Н., Гордійчук М. (2022) Актуальність розвитку soft skills у реалізації індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх фахівців дошкільної освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу. № 1(101). С. 56–67. https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(101)2022.264940

Марчук С. В. (2021). Теоретичний аналіз поняття емоційного інтелекту в психології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія». Вип. 3. С. 20–23. DOI: https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2021.3.4

Степанова Н. М. (2022). Підготовка майбутніх вихователів: громадянознавчий аспект. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Вип. № 4. С. 57–62.

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ