ОСВІТНІ КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).05

Ключові слова:

освітній квест, ігрові технології, креативність, здобувачі вищої освіти, мотив, мотивація

Анотація

У статті представлена актуальна проблема сучасної освіти, що полягає в побудові такого освітнього процесу, який міг би збуджувати професійну мотивацію майбутніх педагогів. Незважаючи на велике розмаїття підходів, більшість учених підкреслюють комплексність і багатоелементність поняття «мотивація». Вирішення проблеми формування професійної мотивації вбачається у використанні активних методів навчання, зокрема квест-технологій. Метою дослідження є перевірка дидактичних можливостей освітніх квестів як засобу формування професійної мотивації майбутніх педагогів. У дослідженні представлено варіативний підхід до організації квестів для майбутніх фахівців педагогічного напряму й особливості конструювання даної технології як ланцюжка творчих завдань, що слідують один за одним. Експериментальне дослідження було спрямоване на впровадження освітніх квестів під час викладання професійно орієнтованих дисциплін і у процесі позааудиторної роботи, а також діагностику рівня професійної мотивації майбутніх педагогів.

Посилання

Большакова, І., Пристінська, М., & Ареф’єва, В. (2016). Квести в початковій школі : посібник. Київ: Перше вересня. 132 с.

Іванова, Н. (2016). Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип. 1. С. 21–24.

Павлова, О. (2015). Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки. Вип. 38. С. 196–204.

Сокол, І. (2014). Класифікація квестів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 36 (89). С. 369–375.

Сокол, І. (2016). Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Класичний приват. ун-т. Запоріжжя. 284 с.

Швирка, В. (2019). Квест як сучасна технологія навчання у вищій школі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. № 6 (329), Ч. 2. С. 135–141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА