ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ЄДНІСТЬ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).06

Ключові слова:

освітнє середовище, форма та зміст, ефективність і якість освіти, парадигма світосприйняття, критичне мислення, капіталізація інтелекту, особистісний розвиток

Анотація

Проаналізовано недоліки формального, кількісного й методичного розуміння функціонально-інструментального покликання освітнього середовища. Обґрунтовано необхідність добудови такого підходу змістовними, якісними й концептуально-стратегемними пріоритетами, покликаними сформувати в реципієнтів освітніх послуг спроможність формулювати адекватні й переконливі відповіді на виклики й загрози сьогодення. Ключового значення в такій системі критеріальних координат набувають фактори критичного мислення, інтелектуального капіталу та особистісного розвитку.

Посилання

Горбунова, Л. (2011). Складнісне мислення як відповідь на виклик епохи. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів: / [авт. кол. : В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай, та ін.]. К. : Педагогічна думка. С. 35–49.

Левкулич, В. (2021). Вища освіта сучасності крізь призму концептуальних пріоритетів. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (12), 100-116. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-100-116.

Левкулич, В. (2022). Вища освіта у дзеркалі викликів та альтернатив сучасності. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(1), 139–158. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-1-8.

Самчук, З. (2023). Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності?. Філософія освіти. Philosophy of Education, 28(2), 171–196. https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-10.

Самчук, З. Ф. (2015). Причинно-наслідкові зв’язки світоглядної зрілості та якісної освіти. Автономія та врядування у вищій освіті: збірник наукових праць. К. : ІВО НАПН України. С. 4–123.

Слюсаренко, О. (2022). Когерентність науки та освіти в діапазоні від інструментального потенціалу до проблемних факторів функціонування // Modern problems in science. Proceedings of the ХIХ International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. P. 544-550. URL: https://isg-konf.com/modern-problems-in-science-two. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.19.

Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. N.-Y. : Henry Holt and Company. 588 р.

Fromm, E. (2011). Escape from Freedom. Ishi Press. 318 p.

Kuhn, T. S. (1970). Reflections on My Critics. Criticism and the Growth of Knowledge, eds. I. Lakatos and A. Musgrave. Cambridge. P. 254–272. 10. Kyriakides, L., Creemers, B., &

Charalambous, E. (2018). Equity and Quality Dimensions in Educational Effectiveness. Springer. 253 р.

Marcuse, H. (1974). Eros and Civilization : A Philosophical Inquiry into Freud. Beacon Press. 304 р.

Mounier, E. (2020). Le Personnalisme. République des Lettres. 141 р.

Rutherford, A. (2018). Elements of Critical Thinking: A Fundamental Guide to Effective Decision Making, Deep Analysis, Intelligent Reasoning, and Independent Thinking. 154 р.

Scheerens, J. (2015). Educational Effectiveness and Ineffectiveness: A Critical Review of the Knowledge Base. Springer. 404 р.

Thinknetic. (2021). The Critical Thinking Effect: Uncover The Secrets Of Thinking Critically And Telling Fact From Fiction (Critical Thinking & Logic Mastery). Thinknetic publishes. 194 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА