АВТЕНТИЧНІСТЬ ВИКЛАДАЧА-ЛІДЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).09

Ключові слова:

лідерство, освітньо-наукова діяльність, ораторська діяльність, самодостатність, справжність, вчинковість, суб’єктність, вплив, особистісне зростання

Анотація

Стаття розкриває авторський погляд на природу лідерства в освітньо-науковій діяльності, формування й виявлення автентичності викладача, здійснення ним інформаційного, когнітивного, емоційного, психологічного й поведінкового впливу на аудиторію через ораторську діяльність. Сучасний викладач стає лідером для себе, освітньої та наукової спільноти, слухачів, глядачів, читачів; лідером, який відкриває їхні потенційні можливості, допомагає знайти шлях самовдосконалення, особистісної та професійної трансформації та розвитку, поставити цілі й досягнути вершини; лідером, який надихає власним прикладом, утілює зразок для наслідування. Автентичність викладача-лідера виявляється в його справжності, самодостатності, щирості, чесності, невимушеності в поведінці, пізнанні та прийнятті себе як унікальної особистості, вираженні яскравої індивідуальності, формуванні індивідуальної системи педагогічних і життєвих цінностей, принципів, внутрішнього компаса, внутрішньої спрямованості на постійне самовдосконалення й особистісну трансформацію, що дає змогу писати власну життєву та професійну історію, працювати за високими стандартами, виявляти своє «Я», досягати досконалості.

Посилання

Автентичність. Велика українська енциклопедія. https://cutt.ly/MwFuvqXC.

Зливков, В. (2015). Витоки поняття «автентичність» у психологічній науці. Психологічний часопис, 1 (1), 32–38.

Зливков, В., & Лукомська, С. (2018). Автентичність як чинник благополуччя особистості. Актуальні проблеми психології, 45, т. VII. Екологічна психологія, 130–132. http://surl.li/ojhvc.

Енциклопедія освіти (2021). Київ : Юрінком Інтер, 1144.

Кочубейник, О. (2010). Автентичність особистості у її життєвому світі: модуси, процеси, статуси. Київ : вид-во пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 272.

Красницька, О. (2023). Постать сучасного викладача: справжність і фейковість. Імідж сучасного педагога, 3 (210), 11–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-3(210)-11-17.

Татенко, В. Лідер ХХІ/LIDER ХХІ. Соціально-психологічні студії. Київ : Вид. дім «Корпорація», 2004, 198.

Федан, О. (2016). Теоретичний аспект поняття «автентичність» у філософських та психологічних науках. Молодий вчений, 11 (38), 397–401. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/93.pdf.

Хміляр, О. (2023). Амбітність – особлива чеснота високоефективних малих команд. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня 2023 р.).

Хміляр, О. (2009). Вчинковий потенціал як провідний компонент у формуванні конкурентоспроможного фахівця. Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 21–23 вересня 2009 р.). Севастополь : Севастопольський національний технічний університет, 127–129.

Шарма, Робін (2022). Шлях до величі. Київ : КМ-БУКС, 248.

George, Bill, & Sims, Peter (2017). True North: Discover Your Authentic Leadership. New York : Pearson, 288.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА