МОНІТОРИНГ ГОТОВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО РОБОТИ ОФЛАЙН В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).11

Ключові слова:

готовність, науково-педагогічні працівники, умови війни, після пандемія, перспективи оптимізації освітнього процесу

Анотація

Авторами сформульовано розуміння ключових понять і термінів – «готовність», «офлайн-навчання», «науково-педагогічні працівники», визначено, що «готовність науково-педагогічного персоналу до професійної діяльності» в контексті освітнього процесу може трактуватись як стійке психофізіологічне утворення, спрямоване на виконання професійних обов’язків, завдань, що стосуються надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти. Авторами представлено моніторинг готовності науково-педагогічного персоналу до виконання професійних функцій в офлайн-форматі, визначено актуальні для науково-педагогічного персоналу проблеми, пов’язані із цією готовністю, з метою розроблення механізмів оптимізації в організації освітнього процесу закладів вищої освіти України. Ключовими результатами моніторингу став висновок про те, що відсоток представників науково-педагогічного персоналу, які готові працювати в офлайн-форматі в умовах війни, досить високий (46,3%), однак решта 53,7% вагаються, відчувають недоцільним працювати в умовах небезпек, що свідчить про необхідність адміністрації: проведення додаткових інструктажів, роз’яснень щодо безпеки в закладі освіти, яким чином вона забезпечується для науково-педагогічного персоналу та студентів під час повітряних тривог; розгляду варіантів побудови гнучкого графіка для кожного представника науково-педагогічного персоналу з урахуванням політики «свободи вибору»; розроблення технічного і програмного забезпечення для формування таких індивідуалізованих для науково-педагогічного персоналу форм побудови освітнього процесу за взірцем західних закладів вищої освіти тощо. Найвищий відсоток неготовності науково-педагогічного персоналу до повернення офлайн-навчання для студентів стосується психологічних, цілком природних в умовах небезпеки бар’єрів, а оптимізм убачаємо у вільному володінні науково-педагогічного персоналу різними платформами та ІКТ-ресурсами щодо забезпечення якісного освітнього процесу в різних його форматах, що може становити основу для формування готовності науково-педагогічного персоналу до переходу в гібридний формат організації освітнього процесу в найближчій перспективі. Авторами також виокремлено такий перелік аспектів подальшого розвитку освітнього процесу в умовах війни, як: оптимізація освітнього процесу та подальша диджиталізація; оптимізація організації індивідуалізованого графіка роботи науково-педагогічного персоналу за аналогом європейських закладів вищої освіти; перехід на гібридні та змішані форми організації освітнього процесу; розгортання психологічної підтримки як науково-педагогічного персоналу, так і студентів через розвиток мережі психологічних центрів чи осередків у закладах вищої освіти України тощо.

Посилання

Бондарук, Л., & Щерба, Л. (2017). Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір. Пед. пошук. № 2. С. 32–35.

Ніколаєв, Є., Рій, Г., & Шемелинець, І. (2023). Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. 94 с.

Гуркова, Т. (2020). Дефініція поняття «готовність» у психолого-педагогічній літературі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. № 9 (103). С. 317–329.

Захарова, О. (2020). Трансформації науково-освітнього потенціалу закладів вищої освіти України через тимчасову окупацію частини території донецької та луганської областей, анексію республіки Крим. Освітня аналітика України. 4 (11). С. 47–59.

Іванов, С., & Антонюк, В. (2020). Європейський дослідницький простір та Україна: проблеми і перспективи інтеграції. Економічний вісник Донбасу. № 3 (61). С. 166–176.

Іщенко, І. (2015). Політичні інститути в нестабільному середовищі: функціональні особливості : монографія. Дніпропетровськ : Інновація. 306 с.

Кабанець, Ю. Вплив війни на вищу освіту в Україні: виклики та перспективи. Електронний ресурс. URL: https://cedos.org.ua/events/vplyv-vijny-na-vyshhu-osvitu-v-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/.

Ковтун, О. (2022). Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців у період пандемії та постпандемії: досвід Гарвардського університету. Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти : збірник наукових праць. «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти», 6 червня 2022 р. Одеса : ФОП Бондаренко М.О. С. 44–49.

Лясота, А. (2018). Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії», 19. С. 145–152.

Мельник, Н. (2022). Трансформації вищої освіти в період постпандемії в сучасних наукових дослідженнях. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 80. Т. 2. С. 81–86. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.2.15.

Мельник, Н., Ковтун, О., & Ладогубець, Н. (2022). Підготовка фахівців педагогічного профілю в умовах війни та післяпандемії в українському вимірі. Педагогічні науки: теорія та практика. Вип. 3. С. 71–79. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-3-11.

Освіта в Україні в умовах воєнного стану. Інформаційно-аналітичний збірник. Інститут освітньої аналітики. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/serpnevakonferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.naukprak.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-OsvitaUkrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf.

Освіта під загрозою. МОН України. Електронне джерело: URL: https://saveschools. in.ua/.

Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (2022). Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 504 с.

Оцінювання навчальної діяльності студентів на заняттях з гуманітарних дисциплін (іноземна філологія, педагогіка, психологія, історія, право тощо) в умовах війни та в період постпандемії (2022–2023). Питальник. Укладачі: Н. Мельник, О. Ковтун, Л. Помиткіна, Н. Ладогубець, Е. Лузік, Г. Корінна. Google form. URL: https://docs.google.com/forms/d/1w6w48tU2-zTEhEoLfcWZcsK5IJvp_BwjMnezqPwYSd4/edit#responses.

Помиткіна, Л., Ковтун, О., Ладогубець, Н., & Кокарєва, А. (2022). Аналіз методичних ресурсів психології та педагогіки вищої школи в період постпандемії. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». № 12 (17). С. 405–415.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556–VII. Верховна Рада України. Електронний ресурс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Семенова, А. (2006). Словник-довідник з професійної педагогіки. Одеса : Пальміра. 221с.

Турута, О., & Жидкова О. (2019). Модернізація системи вищої освіти як необхідна складова частина інтеграції України в європейський освітній простір. Інноваційна педагогіка. Вип. 10. Т. 2. С. 181–183.

Українська наукова спільнота: повернення до роботи в умовах війни та після пандемії / Ukrainian scientific community: return to work in wartime and after pandemia. Питальник. Укладачі: Н. Мельник, О. Ковтун, Л. Помиткіна, Н. Ладогубець, Е. Лузік, Г. Корінна. Google form. URL: https://docs.google.com/forms/d/10NVCXUXZ5coqh1PihPOVV7eo8e2c-TIjPfZx4evYa90/edit#responses.

Терепищий, С. (2020). Українська освіта в умовах війни : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,. 234 с.

Українська студентська спільнота: повернення до навчання в умовах війни та після пандемії (2023). Питальник. Укл.: Н. Мельник, О. Ковтун, Л. Помиткіна, Н. Ладогубець, Е. Лузік, Г. Корінна. Google form. URL: https://docs.google.com/forms/d/1aOkGSWL4uEu4jA2gJM-NBxo77-eVjy1E97nAaaZdZG0/edit#responses.

Осипчук, А., Яковлєв, М., Суслов А., Усачова, В., & Шулімов, С. (2022). Університети під час війни: від закладу освіти до соціальної місії. Школа політичної аналітики НаУКМА. Київ. 78 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24788.

Українська наукова спільнота: продовження роботи в умовах війни / Ukrainian scientific community: work in wartime. URL: https://docs.google.com/forms/d/1w6w48tU2-zTEhEoLfcWZcsK5IJvp_BwjMnezqPwYSd4/edit#responses.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ