СВІТОГЛЯДНІ ПРОЛЕГОМЕНИ ДЕМОКРАТІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).14

Ключові слова:

теорія і практика сучасної демократії, світоглядні пролегомени, критеріальні взірці, політична участь, соціальні інститути, політико-управлінські еліти

Анотація

На підставі аналізу притаманних епосі постмодерну недоліків смислового й критеріального релятивізму, а також розмитості смислів і значень демократії концептуалізовано необхідність дискурсивної репрезентації пролегомен демократії засобом філософського світогляду, рефлексії і компаративістики. Обґрунтовано, що застосування такого дослідницького та інтерпретативного інструментарію сприятиме критеріальній визначеності явищ і процесів за шкалою їхньої відповідності демократичній етиології, ідеальній моделі, канонам, взірцям і еталонам демократії.

Посилання

Бадью, А. (2019). Похвала політиці (Бесіди з Од Ланслен). Статті та виступи / пер. з фр. А. Рєпи. Львів : Видавництво Анетти Антоненко; Київ : Ніка-центр. 224 с.

Левкулич, В. В. (2017). Сучасність у смисловому полі дискурсу справедливості. Науковий вісник. Серія «Філософія». Харків : ХНПУ. Вип. 48 (частина ІІ). С. 82–92.

Мєлков, Ю. О. (2017). Філософія демократії: ідеальний вимір і динаміка розвитку. Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. Вип. 1 (52). С. 64–74.

Скрипнюк, О. В. (2006). Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). К. : Логос. 368 с.

Baudrillard, J. (1976). L'échange symbolique et la mort. Paris : Gallimard. 347 р.

Benoist, A. de. (2011). The Problem of Democracy. Arktos. 106 р.

Bilakovics, S. (2012). Democracy without Politics. Harvard University Press. 314 р.

Cintron, R. (2019). Democracy as Fetish. Penn State University Press. 323 р.

Ellul, J. (2015). The Political Illusion. Eugene, Oregon : Wipf and Stock Рublishes. 298 р.

Green, J. E. (2009). The Eyes of the People: Democracy in an Age of Spectatorship. Oxford University Press. 294 р.

Kitcher, P. (2001). Science, Truth, and Democracy. Oxford University Press. 234 р.

Landemore, H. (2020). Open Democracy : Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. Princeton University Press. 259 р.

Miller, J. (2018). Can Democracy Work? : A Short History of a Radical Idea, from Ancient Athens to Our World. Farrar, Straus and Giroux . 320 р.

Mondon, A., Winter, A . (2020). Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream. Verso. 241 р.

Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Harvard University Press. 390 р.

Noonan, J. (2019). The Troubles with Democracy. Rowman & Littlefield Publishers. 204 р.

Sandel, M. (1998). Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy. Belknap Press. 468 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ