ІСТОРИЧНІ СЕМАНТИКИ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ЗМІСТУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ І ВИХОВНИХ ПРАКТИК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).15

Ключові слова:

доброчесність, аретологія, чеснота, відповідальність, комунікація, освіта, освітні практики, виховні практики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття «доброчесність». Здійснено ретроспективний аналіз цього поняття. Особливу увагу приділено відтворенню цілісності семантичного поля поняття «доброчесність» у європейській освітній традиції. Робиться акцент на виявленні загальної для всіх епох семантичної ознаки поняття доброчесності, у його складних модифікаціях: від античного розуміння як шляху досягнення внутрішнього благополуччя та повного розвитку особистості, до кантівського морального імперативу та його нормативної закріпленості в сучасному освітньо-науковому середовищі. Доведено, що у визначенні змісту сучасних освітніх і виховних практик важливо використовувати історичний досвід установлення доброчесних відносин в освітніх і академічних комунікаціях.

Посилання

Аврелій Августин (1999). Сповідь. Переклад з латини Мушака Ю. Київ. Основи. 2. Арістотель (2002). Нікомахова етика. Переклав з давньогрецької Віктор Ставнюк [Електронний ресурс]. URL: http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf.

Епіктет (1976). Енхейридіон і фраґменти. Буенос-Айрес. Видавництво Юліяна Середяка.

Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. (2009). Київ. Дух i Лiтера.

Платон (2000). Держава. [Електронний ресурс]. URL: http://litopys.org.ua/plato/plat.htm.

Макінтайр, Е. (2002). Після чесноти: дослідження з теорії моралі. Київ. Дух i Лiтера.

Содомора, П. (2016). Система термінів Томи з Аквіну та її рецепція в українському філософському контексті [Електронний ресурс]. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Sodomora_Pavlo/Cystema_terminiv_Tomy_z_Akvinu_ta_ii_retseptsiia_v_ukrainskomu_filosofskomu_konteksti_na_materiali_S/.

Шинкарук, В. (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ. Абрис.

Anscombe, Elizabeth Margaret (1958). Modern moral philosophy. [Електронний ресурс]. URL: https://sites.pitt.edu/~mthompso/readings/mmp.pdf.

Dahlsgaard, K., Peterson, Chr., & Seligman, M. (2005). Shared Virtue: The Convergence of Valued Human Strengths Across Culture and History. [Електронний ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/232518852_Shared_Virtue_The_Convergence_of_Valued_Human_Strengths_Across_Culture_and_History.

Hursthouse, Rosalind (1999). On Virtue Ethics. Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ