СИСТЕМНА КРИЗА АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).03

Ключові слова:

глобалізація, системна криза, університет, академічна спільнота, менеджер, науковець, інтерпасивіність, соціальна група.

Анотація

Це дослідження спрямоване на розкриття специфіки «системної кризи», яка спіткала академічне середовище починаючи з другої половини ХХ століття та триває дотепер. Головний акцент зроблено на поняття «Homo Academicus», аналіз якого здійснює у своїй однойменній роботі французький соціолог П’єр Бурдьє. У цій розвідці ми будемо спиратися на дослідження вищезгаданого автора. Це дасть змогу більш ґрунтовно зануритися в аналіз особливостей академічного середовища, частиною якого ми є. Зокрема, звернемося до питань ієрархічності структури, співпраці «менеджерського» та «наукового» складників у межах структури, перспектив, які може спричинити криза, тощо. Отже, в розвідці ми будемо говорити про структуру академічного, а точніше університетського, поля, що повсякчас намагається витримувати баланс як на рівні установи, так і на рівні зовнішніх структурних полів (до прикладу, поля політичного). Поряд із цим торкнемося питання кризи, яке розділило ці поля та залишило віддаль ліній розлому. А також звернемося до пояснення позицій, які вони займають у тому чи іншому полі. Звертаючись до П’єра Бурдьє, спробуємо продемонструвати, що глобальні трансформації соціального чи політичного полів мають неабиякий вплив на зміни в академічному полі на рівні морфологічних означуваних.

Посилання

Гончаренко, К. (2023). Механізм формування інтерпасивного мовчазного суб’єкта в освітньому просторі. Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. № 1 (88) / УДУ ім. Михайла Драгоманова, Київ : Педагогічна преса. С. 32–39.

Університет і місто: стратегії та практики взаємодії : колективна монографія / за ред. Дмитра Шевчука, Лариси Засєкіної, Олега Лагоднюка. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. 340 с.

Bourdieu, P. (1984). Homo Academicus. Paris: Editions de Minuit. 320 s.

Derrida, J. (1984). The Principle of Reason: The University in the Eyes of its Pupils. Graduate Faculty Philosophy Journal, 10 (1), s. 5–29.

Bouveresse, J. (2003). Bourdieu savant & politique, Marseille, Éd. Agone, 192 p.

Searle, John R. (1996). The Case for a Traditional Liberal Education. The Journal of Blacks in Higher Education. No. 13 (Autumn), pp. 91–98.

Winock M., Julliard J. (2002). Dictionnaire des intellectuels français, Paris: Seuil, pp. 755–863.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ