ДЕМОКРАТІЯ У ЗАДЗЕРКАЛЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).06

Ключові слова:

демократія, інформаційне суспільство, соціокультурна зумовленість, причини та наслідки, суспільна думка, проблемні фактори.

Анотація

Інформаційне суспільство створює безпрецедентні можливості для висвітлення кожного явища, процесу і тенденції суспільної життєдіяльності. Однак спосіб використання таких можливостей залежить не від самого інформаційного суспільства, а від соціальних суб’єктів, які визначають доцільність використання тих чи інших опцій інформаційного суспільства. Тому на практиці завжди доводиться мати справу з певною несбалансованістю інформаційного висвітлення, коли одні аспекти набувають гіпертрофованого значення, а щодо інших існує режим інформаційного вакууму. Така особливість і водночас закономірність повністю поширюється й на аспект демократії – на інформаційне забезпечення її змістовних ознак та інструментальних можливостей.

Посилання

Гурківська, А. І. (2022). Політична дійсність в епоху постправди: змістовно-функціональні особливості. Дис. … доктора філософії за спеціальністю «052 – Політологія». Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ. 288 с.

Михайлюк, О. (2016). Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження. Ukrainian Peasant, (16). С. 9–14. URL: https://

ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1014.

Beck, U. (1999). World Risk Society. London : Polity. 192 р.

Fishkin, J.S. (2018). Democracy When the People Are Thinking : Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation. OUP Oxford. 271 р.

Lippmann, W. (1965). Public opinion. New York: Free Press, New York. 272 p.

Lippmann, W. (1925). The Phantom Public. Piscataway, NJ : Transaction Publishers. 195 р.

Young, I.M. (2002). Inclusion and Democracy. OUP Oxford. 332 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ