ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).09

Ключові слова:

аналітична компетентність, методи навчання, форми навчання, фахівці медичної галузі.

Анотація

У статті розглянуті базові методи та форми реалізації активного навчання, які сприяють формуванню компетентностей у майбутніх фахівців медичної галузі. Різноманіття таких методів обумовлене запровадженням змішаного навчання у зв’язку з військовими діями на території нашої країни, оскільки медична галузь потребує якісно підготовлених медичних працівників для функціонування медичного фронту. Автором розглянуто поняття компетентністного підходу, аналітичної компетентності, її компонентів У статті детально висвітлено застосування різних видів лекційних занять та їх значення у формуванні аналітичних вмінь у майбутніх фахівців медичної галузі, виділено провідну роль самостійної роботи щодо опанування базових аналітичних умінь; визначено основні доказові методи проведення практичних занять з виділенням їх призначення у формуванні практичних навичок та вмінь, інтегрованих у практичну діяльність; підкреслено актуальність застосування освітніх платформ для здійснення професійної підготовки в умовах змішаного навчання. У статті акцентовано необхідність залучення здобувачів до наукової діяльності та їх участі у наукових заходах.

Посилання

Агапова, М. (2018). Формування інформаційно-аналітичної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом активізації навчання. Молодь і ринок Випуск 8 (163), ст. 95–100.

Гур’євська, О. (2016). Деякі аспекти підвищення ефективності проведення та організації лекційних занять фізики в вищому навчальному технічному закладі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико – математичної і технологічної освіти. Вип. 10(ІІІ) С. 42–47.

Ісичко, Л. (2014). Особливості впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ України. Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 47. С. 73–77.

Ісичко, Л., Гур’євська О., & Лобач Н. (2021). Формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів під час проведення лекційних занять в умовах дистанційної освіти. Наукові записки. Серія педагогічні науки, № 201, ст. 85–89.

Куликова, О. (2014). Активні методи навчання в підготовці фахівців книгознавчого профілю. Вісник книжкової палати, № 2, с. 3.

Лобач, Н. (2017). Форми і методи формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів. Збірник наукових праць Педагогічні науки. Випуск LXXVIІІ, ст. 142–146.

Маруш, І. (2023). Роль аналітичної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх магістрів медицини. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2023 року Херсон, с. 113–117.

Марченков, С. (2019). Наукові аспекти формування інформаційно-аналітичної компетентності в майбутніх офіцерів. Освітні обрії, 1 (48), с. 57–61.

Мацеха, В. (2021). Формування інформативної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання комп’ютерного профілю.

Теоретичний аспект Львів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми, № 517, с. 104–107.

Шиянюк, Л. (2013). Кейс-метод у формуванні комунікативної компетентності студентів технічного вишу на заняттях з української мови. Нова педагогічна думка, № 3, с. 150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА