ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ВІДБУДОВУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СИЛА МАЛИХ КРОКІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПРОРИВУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).12

Ключові слова:

Kaizen, експоненційне зростання, поступові покращення, радикальні зміни, корпоративна культура, інновації, конкурентна перевага.

Анотація

Стаття розглядає складні виклики та проблеми, з якими щодня стикається Україна на шляху свого розвитку в умовах збройної агресії, © Голіяд І., Гончаренко К., Тропіна М., 2024 особлива увага акцентується на непередбачуваній тривалості й непрогнозованих обсягах російсько-української війни та її деструктивному впливі на соціально-економічний розвиток країни. За таких умов утруднені спроби визначеності в можливих сценаріях відновлення національної економіки. Ідея відбудови країни, підвищення темпів економічного зростання стає імперативом часу. Робота спрямована на аналіз світового досвіду з метою визначення пріоритетних напрямів відбудови, розвитку та водночас реновації й модернізації відразу всіх сфер економічної системи України для роботи в змінних умовах ринку, а також обговорення ролі і значення людського капіталу у повоєнному відновленні. Підставою до формування перспектив економічного розвитку виступають окремі економіки Сходу та Заходу. На основі цього виведено власну візію щодо можливості впровадження цих методологій, спрямованих на розвиток бізнес-структур, у контексті формування креативного класу високопрофесіональних фахівців, підвищення культури суспільства, посилення ролі підприємництва та ефективної адаптації вітчизняних підприємств до успішного розвитку в умовах невизначеності та швидких технологічних змін.

Посилання

Атаманюк, Р.Ф. (2024). Вплив міграційних процесів на ринок праці України. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія») : журнал. 2024. No 2(20) 2024. С. 953. С. 1626 DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2(20)

Гаєк, Ф. (2022). Шлях до рабства. Пер. англ. Сергія Рачинського. Київ : Наш Формат, 208 с.

Голіяд, І., & Тропіна, М. (2023). Важливість володіння навичками креслення в процесі відновлення інфраструктури та розвитку економіки після війни. Грааль науки : міжнародний науковий журнал за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities». (30, 2023). С. 274–280. DOI: https://

archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/04.08.2023

Гончаренко, К. (2022). Специфіка (не)безпеки «суспільства ризику». Феномен безпеки: соціально-гуманітарні виміри : монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А.А. С. 29–37.

Громцева, О.В., & Стрюков, В.В. (2020). Перспективи застосування методики «Кайдзен» під час змін у медичній галузі України. Економіка, управління та адміністрування. (1(91). С. 66–74. https://doi.org/10.26642/ema-2020-1(91)-66-74

Кляйн, Н. (2016). Змінюється все. Капіталізм проти клімату. Переклад Дмитра Кожедуба. Київ : Наш формат. 480 с.

Магомедов, А.О. (2024). Оцінка економічних наслідків війни та втрат економіки України. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право»,Серія Економіка», Серія «Дер-жавне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). 2024. № 1 (19). С. 191–207. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-1(19)

Павелко, В. Філософія КАЙДЗЕН і можливість подолати супротив змінам. Логіст FM. URL: https://logist.fm/publications/filosofiya-kaydzen-imozhlivist-podolati-suprotiv-zminam.

Пізняк, Т., Пізняк, Д. (2022). Використання концепції кайдзен в управлінні персоналом підприємств в умовах воєнного стану. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 4. С. 5–8. http://efp.in.ua/uk/journal-article/856

Повна, С. (2020). Світовий досвід запровадження гнучких методологій управління конкурентоспроможністю підприємств та організацій. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). С. 63-71. DOI: http://ppeu.stu.cn.ua/article/viewFile/211371/211412

Правдюк, М. (2023). Концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). 2023. № 7(13). С. 88–101 DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-7(13)-88-100

Семенчук, Т.Б., & Сорокун, Ю.С. (2018). Сучасний інструмент організації виробництва «Кайдзен» та його ефективність впровадження. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2018. № 10. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4231

Філософія економіки: актуальний дискурс в умовах війни. Матеріали круглого столу (26 червня 2023 року). Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 100 с.

Фінансові детермінанти економічного зростання регіонів і громад України в умовах нестабільності: погляд крізь призму поведінкової економіки : монографія / за ред. Возняк Г.В. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2023. 557 с. ISBN 978 https://ird.gov.ua/irdp/p20230002.pdf

Florida, R. (2009). Whos Your City?: How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York, Basic Books, 374 p. [in English].

Imai, M. (1986). Kaizen: The Key To Japans Competitive Success. New York: McGraw-Hill. 260 p. [in English].

Kumar, R. (2021). Kaizen a Tool for Continuous Quality Improvement in Indian Manufacturing Kaizen a Tool for Continuous Quality Improvement in Indian Manufacturing Organization. https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2019.4.2-037 [in English].

Suárez Barraza, M.F., Rodríguez González, F.G. & Miguel Dávila, J.-A. (2018). “Introduction to the special issue on Kaizen: an ancient operation innovation strategy for organizations of the XXI century”, The TQM Journal, Vol. 30 No. 4, pp. 250–254. https://doi.org/10.1108/TQM-06-2018-180 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ