ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).13

Ключові слова:

вища освіта, студентська молодь, освітні технології формування «softskills», моделювальні технології, інформаційні технології, мультимедійні технології, групові проєкти, тренінгові технології, воркшопи, майстер-класи фахівців.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню формування «softskills» у студентів як важливої умови підготовки фахівців та аналізу ефективності впровадження освітніх технологій у навчальний процес. Авторами представлені результати проведеного у 2024 році соціологічного дослідження студентів факультету управління персоналом, соціології та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана щодо ефективності формування м’яких навичок у студентів вищої школи. У роботі також розглядається досвід впровадження таких освітніх технологій, як моделювальні технології, інформаційні технології, мультимедійні технології, групові проєкти, тренінгові технології, воркшопи, майстер-класи фахівців, у навчальний процес Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана для формування «softskills» у студентів. Авторами також описується досвід роботи кафедри соціології КНЕУ імені В. Гетьмана з впровадження освітніх технологій у навчальний процес.

Посилання

Варгата, O., Комар, Т., Афанасенко, В., Кулешова, О., & Міхеєва, Л. (2023). «Softskills» as an important condition for selfcreation

of the personality of socionomic professions specialists: theory and practice. Dallas : Primediae-Launch LLC. https://doi:10.36074/ssicspspstpmonograph. 2023

Глазунова, О. (2019). Розвиток «softskills» у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Спецвип. С. 93–106. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s8

Дроздова, Ю. (2020). Концептуальні підходи до визначення «Softskills» у сучасних освітніх та професійних моделях. Київ : Київ. нац.

торг.-екон. ун-т, 2020. 90 с.

Іванова, Л.В., & Скорнякова, О.В (2018). «Softskills» як важлива складова конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій. Педагогічні науки. № 12 (64). С. 83–87. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-22

Карапетян, А. (2017). Аналіз SWOT як інструмент оцінювання та розвитку «Softskills» студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови. Педагогічні науки. № 135. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24201

Кірдан, О., & Кірдан, О. (2022). Формування softskills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. № 2(6). С. 52–160. https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6). 2021.248144

Коляда, Н.М., & Кравченко, О.О. (2020). Практичний досвід формування «soft-skills» в умовах закладу вищої освіти. Педагогіка. № 27.

https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203686

Морозова, М. (2021). Розвиток softskills у майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Педагогіка. № 42. Т. 2. https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-2-31

Наход, С.А. (2018). Значущість “softskills” для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Педагогічні

науки, реалії та перспективи. № 63. С. 131–135. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-40

Федоренко, Н.І. (2020). Сучасні технології формування «Softskills» у студентів ОПП «Соціальні та медіа-комунікації». Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : колективна монографія. Київ : КНЕУ. С. 229–255.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ