ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).17

Ключові слова:

громадянські компетентності, підвищення кваліфікації, здобувачі освіти, інтегрованість, громадське життя.

Анотація

У цій статті представлене якісне дослідження підготовки педагогів до формування та розвитку громадянських компетентностей здобувачів освіти у контексті модернізації системи освіти України та реалізації основних положень нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Здійснено порівняльний аналіз ключових компетентностей, визначених на території ЄС («Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя») та в Україні («Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи»), проаналізовано підходи вчених до трактування поняття «громадянська компетентність». Акцентовано увагу на необхідності підготовки педагогів до формування та розвитку громадянської компетентності здобувачів освіти, зокрема, під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників, визначено пріоритетні види діяльності у даному аспекті. Наголошено на доцільності розвитку у здобувачів освіти їхніх особистих якостей як під час уроків суспільно-гуманітарного циклу, так і під час вивчення інших предметів, а також у позаурочний час – через виконання індивідуальних чи групових проєктів, тематичних заходів, використання інтерактивних, ігрових технологій тощо.

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyizagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Кульбач, Л.М., Швидун, Л.Т., Шахова, К.К. (2023). Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагога НУШ. Інноваційна педагогіка. Вип. 56. Т. 1. С. 28–31.

Кучер, О.А. (2014). Формування громадянської компетентності учнів профільних класів засобами варіативних суспільствознавчих предметів : дис. … канд. пед. наук. Київ, 252 с.

Левченко, Ф.Г. (2019). Професійна діяльність вчителя Нової української школи в умовах компетентнісно орієнтованого навчання. Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки. Т. 3. С. 15–19.

Навчальна програма «Громадянська освіта» (інтегрований курс), 10 клас. URL: https://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajp

cglclefindmkaj/https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/0

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://www.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf

Овчарук, О.В. (2021). Теорія і практика шкільної освіти для демократичного громадянства в країнах – членах Ради Європи : монографія. Київ : Фенікс, 400 с.

Пометун, О.І. (2005). Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. № 23.

Смагіна, Т.М. (2005). Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. № 25. С. 229–231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ